عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 5, شماره 1: بهار و تابستان 1391 بررسي ميزان تأثير آموزش كاركنان بر توانمندسازي منابع انساني بانك كشاورزي منطقه غرب شهر تهران چکیده   PDF
زهرا صباغیان, زهرا آراسته
 
دوره 1, شماره 1: بهار و تابستان 1388 بررسي میزان انطباق محتوای کتاب شیمی سال اول دبیرستان با اصول انتخاب و سازماندهی محتوا چکیده   PDF
محسن طالب زاده, آرش خیری خواه, فروغ دهقانی
 
دوره 1, شماره 1: بهار و تابستان 1388 بررسي و مقايسه موفقيت تحصيلي دانشجوياني كه از توالي رشته در دوره كارشناسي ارشد برخوردارند با دانشجوياني كه فاقد توالي رشته اند چکیده   PDF
زهرا صباغیان, محمدحسین پورکاظمی
 
دوره 1, شماره 1: بهار و تابستان 1388 بررسي‌ رابطه‌ بين رضايت اعضاء هيأت‌ علمي‌ از سيستم پژوهشي دانشگاه با انگيزه پژوهشي آنان چکیده   PDF
محمدرضا کرامتی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 1394 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارشناسان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شاخص‌های توسعه منابع انسانی چکیده   PDF
امیرحسین مهدیزاده, ژاله طاهری
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 بررسی تأثیر آموزش‌های حرفه‌ای بر مهارت‌های کارآفرینی کارکنان شرکت‌های بیمه از لحاظ ویژگی‌های فردی آنان در استان اصفهان چکیده   PDF
عباس شکاری, سمن سا حیدرزاده آرانی
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 1389 بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی چکیده   PDF
غلامرضا شمس مورکانی, عبدالله صادقی
 
دوره 1, شماره 1: پاییز و زمستان 1387 بررسی تأثیر روش مدیریت تبادل رهبر ـ عضو برابعاد جوّ سازمانی مؤسسة آموزش عالی سوره از دید کارکنان چکیده   PDF
نسترن ادیب راد
 
دوره 1, شماره 1: بهار و تابستان 1388 بررسی تاثیرآموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کار آفرینی دانشجویان چکیده   PDF
ابراهیم صالحی عمران, فرخنده رستمی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 بررسی تاثیرپذیری یادگیری سازمانی از رضایت شغلی براساس متغیرهای شغلی و سازمانی بررسی موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان چکیده   PDF
حمید ملکی, محمد فقیهی, مرضیه حامدی
 
دوره 4, شماره 1: بهار و تابستان 1390 بررسی رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان چکیده   PDF
مریم عیسایی چشمه ماهی, فاطمه باقریان, محمدرضا حسن زاده توکلی
 
دوره 2, شماره 2: پاییز و زمستان 1388 بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با سبک مورد عمل آن ها در برخورد با تعارض چکیده   PDF
مهدی کفاش, محمد قهرمانی
 
دوره 2, شماره 2: پاییز و زمستان 1388 بررسی رابطه بین جو سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلیشان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان چکیده   PDF
قربانعلی سلیمی, عفت صفاری انارکی
 
دوره 2, شماره 2: پاییز و زمستان 1388 بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران دبیرستان های دخترانه چکیده   PDF
سعیده شاه طالبی, محمد حسن پرداختچی
 
دوره 5, شماره 1: بهار و تابستان 1391 بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران چکیده   PDF
لیلا شهرابی فراهانی, کیومرث فرحبخش
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1391 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی: يك مطالعه موردی چکیده   PDF
غلامرضا شمس مورکانی, مریم بوستان کار, سعادت علی یاری
 
دوره 4, شماره 1: بهار و تابستان 1390 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش منطقه 4 تهران چکیده   PDF
علی تقی پور ظهیر, رویا توکلی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 بررسی رابطه ساختار سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه 10 کشور چکیده   PDF
نادر سلیمانی
 
دوره 9, شماره 2: پاییز و زمستان 1395 بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان چکیده   PDF
محمد فرزانجو, یولدو شف, محمدحسن پرداختچی, کورش فتحی واجارگاه
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان 1395 بررسی رابطه مؤلفه های مدارس یادگیرنده با نوآوری شغلی معلمان و کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی چکیده   PDF
سیروس قنبری
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و ناسازگاری جسمانی معلمان با شیوه‌ی مدیریت با عشق در بین مدارس دوره اول متوسطه شهر چکیده   PDF
زینب طولابی, مریم بسطامی پور
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 1394 بررسی شرایط و حوزه‌های استقرار مربی‌گری در فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی چکیده   PDF
کورش فتحی واجارگاه, اباصلت خراسانی, سمیه دانشمندی
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1391 بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت بلندمدت (ادامه تحصیل): مورد معلمان ابتدایی استان تهران چکیده   PDF
مریم شباک
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1392 بررسی ماهیت تربیتی تفکر انتقادی از دیدگاه اسلام و پساساختارگرایی چکیده   PDF
طیبه ماهروزاده, بتول شاهی
 
دوره 5, شماره 2: پاییز و زمستان 1391 بررسی موانع به‌کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیقات دانشجویی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی چکیده   PDF
محمد جوادی پور, صدیقه کاظم پور
 
26 - 50 (127) << < 1 2 3 4 5 6 > >>