جزئیات نویسندگان

الله وردی زاده, خلیل, علامه طباطبایی