palette
دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397
فهرست مطالب این شماره
علمی - پژوهشی

مریم سادات قریشی خوراسگانی, محمد یمنی دوزی سرخابی, غلامرضا ذاکرصالحی, گلنار مهران

31-58 صفحه

سیدمهدی کیایی جمالی, کورش فتحی واجارگاه, نعمت الله موسی پور, اباصلت خراسانی

159-184 صفحه